Ågatan, Store Bengts strädde, Nisbethsgatan, Stora och Lilla Norregatan i Simrishamn – stensättning 10 oktober-31 december

Stensättning kommer att utföras på Ågatan, Store Bengts strädde, Nisbethsgatan, Stora och Lilla Norregatan (delar av).

Frågor?

Kontakta VA Gruppen.

Här kommer du till VA Gruppens hemsida.