Österlenbanan byggs om – aktuella trafikstörningar 18 oktober – 15 december

I samband med att Österlenbanan byggs om och spårarbete utförs kommer framkomligheten i trafiken att påverkas i Simrishamn och Gärsnäs.

Skyltar kommer att informera trafikanter om pågående arbeten och leda om trafiken vid vägavstängning.

Trafikstörningar i Simrishamn

Stenbocksgatan och Bruksgatan

Byggtrafik 18 oktober – 15 december.

Frågor?

Kontakta Peab.

Här kommer du till Peabs hemsida.

Trafikstörningar i Gärsnäs

Hammenhögsvägen

Vägavstängning 2 november och 1-2 december.

Malmövägen

Vägavstängning 5, 17, 18 och 22-30 november.

Frågor?

Kontakta Trafikverket.

Här kommer du till Trafikverkets hemsida.

Tågstörningar

Här får du mer information om hur tågtrafiken påverkas av arbetet med Österlenbanan.