Servicemeddelanden

Lilla Norregatan – grävarbete 19-20 oktober

 Schaktarbete för ny fiberanslutning till Lilla Norregatan 1 ska utföras. 

Storgatan i Gärsnäs – vägen stängs under vecka 36

Peab utför grävarbete och VA-anslutningsarbete. Vägen är stängd tisdag-fredag vecka 36.

Jochum Becks väg 1 i Kivik – renovering och grävarbeten från 12/10 2020 – 30/6 2021

Byggställningar kommer att sättas upp och det kommer att bli trångt att passera för trafikanter. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma och följa skyltning.