Skolgatan i Hammenhög – grävarbete 25/1-31/3

Eon kommer att utföra schaktarbete, byta kabelskåp och lägga två nya serviskablar till den före detta lantbruksskolan.