Storgatan i Gärsnäs – vägen stängs under vecka 36

Vägen stängs av på grund av att Peab utför grävarbete och VA-anslutningsarbete. Vägavstängningen kommer att pågå tisdag-fredag.

Frågor?

Hör av dig till Peab.

Här kommer du till Peabs hemsida.