Strandbadsvägen och Grånemadsvägen i Simrishamn – grävarbete 20/1-5/2

Schaktarbete för fiberkanalisation kommer att utföras.

Vi ber trafikanter att följa skyltning.