Tumatorpsvägen i Simrishamn – Anläggning av ny busshållplats vecka 46-48

Trafikverket har påbörjat anläggning av en ny busshållsplats vid Tumatorpsvägen i Simrishamn i östlig riktning (mot centrum). Den nya busshållplatsen ska ersätta hållplatsen som idag finns vid Preem. Arbetet kommer att pågå vecka 46-48. Trafikanter ombeds att följa skyltning.