VA-underhållsarbete i Simrislund

Tid: oktober–januari. Berört område:­­­­­­­­­­­­­­­­ Stallgatan med angränsande vägar i Simrislund.

Vi kommer att byta servisventiler och -ledningar för alla fastigheter i Simrislund med start under oktober eftersom ventilerna i området är i dåligt skick. Vid omkoppling av vattnet, där ledningen stängs av, informeras berörda fastighetsägare via sms.

Under tiden vattnet är avstängt bör samtliga ledningar betraktas som trycksatta, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna. När vi genomför arbetet kan framkomligheten vara begränsad. och trafiken kommer att ledas om på bland annat cykelvägar i området.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close