Vägarbete på Järnvägsgatan i Simrishamn 1-18 juni

På Järnvägsgatan 14-16 kommer grävarbete att utföras. Anledningen är schaktning för en fjärrvärmeservis till den nya fastigheten som skall byggas på Järnvägsgatan (Väderkvarnen). För trafikanter kommer detta att innebära begränsad framkomlighet vid korsningen till Allgatan. Om du vill se var på Järnvägsgatan arbetet kommer att utföras så kan du klicka här. Området är markerat med en blå linje.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close