Vägarbete vid sjukhusområdet i Simrishamn 2-30 juni

Den 2 juni kommer grävarbete att påbörjas vid sjukhusområdet. Mer specifikt på Simrisvägen och Sjukhusvägen. Framkomligheten kommer därmed att påverkas. Trafikanter hänvisas till skyltning. Arbetet planeras att pågå fram till den 11 juni.

För att se en bild på var arbetet kommer att ske klicka här. Området längs vägen där grävarbetet kommer att utföras är markerat med en tjock röd linje. Var skyltarna kommer att placeras visas också på kartbilden med symboler som ser ut som den vägskylt som används på våra vägar för att visa att det pågår vägarbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close