iPad-appar i F-3

Kreativt skapande

Skapa bilder och filmer

 • Clips (0 kr). Skapa korta filmer med text, effekter, grafik och mycket annat. Mycket bra!
 • iMovie (0 kr). Skapa filmer och trailers. Fantastiskt verktyg!
 • iMotion (0 kr). Skapa filmer med Stop Motion-teknik.
 • Photo Booth (0 kr). Fotoautomat där man kan välja flera olika effekter.

Skapa animerad film

Skapa musik och podcasts

 • GarageBand (0 kr). Spela musik live på de digitala instrumenten eller spela in musik och skapa egna låtar. 

Skapa texter, böcker och affischer

 • Berätta med NE (0 kr). Skapa digitala böcker med text, teckningar, bilder, ljud och filmer. Väldigt bra och användbar.
 • Författa med NE (0 kr). Samma funktion som Skolstil. Väldigt bra och användbar.
 • Pages (0 kr). Ordbehandling, men framförallt möjlighet att skapa affischer, böcker mm via mallar.

Färdighetsträning matematik

 • Moji Klockis (8 kr). Klockträning för de yngsta.
 • Djungelbråk (12 kr). Ange delen som är markerad, jämföra två bråktal, konvertera ett bråktal till ett tal i blandad form, addera bråktal och multiplicera bråk.
 • Djungelgeometri (12 kr). Linjer, former och vinklar. Mät, namnge eller beskriv förhållandet mellan.
 • Djungelmynt (12 kr). Hitta mynt, räkna pengar, jämföra mynt och att ge rätt växel.
 • Djungeltid (12 kr). Läs av klockan, ställ klockan efter angiven tid, beräkna tidsskillnad mellan klockor och ställ in hur visarna står efter att en viss tid förflutit.
 • King of Math Jr: Fullversion (12 kr). Färdighetsträning, men utmanar även elevernas matematiska tänk inom ämnesområdena.
 • King of Math Jr 2: Fullversion (12 kr). Färdighetsträning, men utmanar även elevernas matematiska tänk inom ämnesområdena.
 • King of Math: Fullversion (12 kr). Färdighetsträning, men utmanar även elevernas matematiska tänk inom ämnesområdena.
 • King of Math 2: Fullversion (12 kr). Färdighetsträning, men utmanar även elevernas matematiska tänk inom ämnesområdena.
 • Nomp (0 kr). Siffror, de fyra räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått.
 • Vektor (0 kr). Träningsverktyg för tidig matematikinlärning för barn, och innehåller även träning av kognitiva förmågor som är viktiga för matematik.
 • Cognition Flex (0 kr). Som Vektor, men man kan själv välja vilka områden man vill träna på.
 • Sortera och räkna med NE (0 kr). Sortera olika välbekanta saker, samt räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.
 • Räkna med NE (0 kr). De fyra räknesätten samt i en introducerande del kring tal.

Färdighetsträning språk

 • ABC-klubben (12 kr). Öva att både läsa och stava med hjälp av övningar som Hitta och klicka på ordet, Alfabetet, Skriv ordet och Vilket bokstavsljud hör du?
 • Bornholmslek (30 kr). Övningar som utgår ifrån språkleksdelarna i Bornholmsmodellen.
 • Bornholmsstugan (26 kr). Uppföljare till Bornholmslek. Kombinerar läsning av enstaka ord och läsförståelse.
 • Bokstavspussel (18 kr). Ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att sedan utläsa ordet och på sikt kunna skriva ordet på egen hand. Använd gärna egna bilder!
 • Djurkorsord (18 kr). 56 st korsord med djurtema.
 • Hej Svenska 1 (0 kr). Träna upp ett basordförråd.
 • LetterSchool (30 kr). Öva på att forma bokstäver och siffror. Hörlurar rekommenderas. 🙂
 • Pussla med NE (0 kr). Övningar, ordpussel och bildpussel.
 • Spelling with NE (0 kr). Lyssna och stava på engelska. Välj mellan övningsdel och äventyrsdel med olika svårighetsgrader.
 • Stava med NE (0 kr). Lyssna och stava på svenska. Välj mellan övningsdel och äventyrsdel med olika svårighetsgrader.
 • Stavningslek 2 (18 kr). Stavning och språkets ljudmässiga uppbyggnad i tre olika spel med varierande svårighetsnivåer.

Programmering

 • Blue-bot (0 kr). App som används tillsammans med roboten Blue-bot.
 • SpriteBox Coding (22 kr).
 • Osmo Coding Awbie (0 kr). App som används tillsammans med fysiskt materiel från Osmo. Osmo går att låna från AV Media Skåne.
 • Osmo Coding Jam (0 kr). App som används tillsammans med fysiskt materiel från Osmo. Osmo går att låna från AV Media Skåne.
 • Lightbot: Code Hour (0 kr). Programmeringspusselspel som kräver att man använder programmeringslogik för att lösa nivåer.
 • Code.org (bokmärke till webb). En ideell organisation som arbetar för att sprida datavetenskap till alla elever och lärare. På sajten finns kurser, inspiration, projekt mm.
 • Sphero Edu Jr (0 kr). App som passar till Sphero Indi. (Går att låna vi AV Media Skåne.)

Övrigt

 • Förstorare (0 kr). Använd iPad som ett förstoringsglas och zooma in på objekt. (Ev måste denna letas fram manuellt.)
 • Prizmo Go (0 kr). Samla in text med hjälp av iPadens kamera. Sen kan man hantera den på flera användbara sätt.
 • Polylino skola (0 kr). Digitala skönlitterära böcker på flera olika språk.
 • Skolplus (bokmärke till webb). Spel, övningar och utskriftsmaterial.