AV Media Skåne

AV Media Skåne är både en pedagogisk och en teknisk resurs för förskola och skola. De arbetar med att inspirera kring hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

AV Media SkåneUtbudet består av inköpta fakta- och spelfilmer från olika filmbolag samt materiel fån UR, men i Mediekatalogen finns många andra tjänster att använda, t ex Creaza och Eduklips.

De lånar även ut digitala verktyg som RedboxVR och robotar av olika slag.

Genom AV Media Skåne kan man även låna klassuppsättningar av böcker, samt temalådor och museiföremål.

Vi kan även boka in IKT-pedagogen Anna Söderstjerna för olika workshops och inspirationsföreläsningar.