BandLab for Education

BandLab for Education är en plattform för att skapa musik utan kostnad. Importera ett spår eller skapa din låt från grunden, samarbeta med skapare och producenter och publicera dina låtar i den globala communityn.

Om skolor i Simrishamns kommun vill använda tjänsten är det viktigt att tänka på att man endast får använda BandLab for Education, inte den kommersiella varianten BandLab.

Det krävs att lärare skapar konto i tjänsten och bjuder in eleverna i nästa steg.

BandLab for Education

Riktlinjer för användning av tjänsten

Det finns en del riktlinjer som måste följas för att använda tjänsten korrekt enligt GDPR.

Det är tillåtet att skapa konto i Bandlab edu för dig som lärare. Skolan/läraren skapar ett admin-konto och lägger sedan upp klasser. Eleverna bjuds in via en kod och loggar därefter in med sitt edu.simrishamn.se-konto.

Läraren ska informera eleverna om att de inte ska ladda upp en profilbild. Inga personuppgifter* får användas. Inga bedömningar får ske inom tjänsten, dvs inga kommentarer som “du uppfyller inte…”, “tänk på….” och “du kan utveckla…”.

* Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.
Exempel 1: personnummer, namn, adress, foton på personer, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress, identifikationer online (till exempel IP-nummer).
Exempel 2: personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Tänk på att aldrig registrera känsliga uppgifter i tjänsten BandLab Edu, dvs, med känsliga personuppgifter avses uppgifter om:

• ras eller etniskt ursprung
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i en fackförening
• hälsa
• en persons sexualliv eller sexuella läggning
• genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.