Trelson Assessment

Digitala prov i Trelson Assessment

Trelson Assessment är en tjänst för att hantera digitala prov, läxförhör, examinationer och nationella prov. Tjänsten hette tidigare ChromEx.

Tjänsten är integrerad med Google Workspace for Education så den är mycket enkel att hantera.

Ta gärna del av användarguide för lärare.

Komplettering till användarguiden gällande utskrift av sammanfogade pdf:er.

Trelson Assessment + Google Meet

Med Trelson Assesment Agent kan man koppla ihop Trelson Assesment med Google Meet. 

Tjänsten fungerar så här:

  • Under Resurser lägger du till ett Google Meet.
  • Sen skapas en kalenderhändelse för ett prov.
  • Alla elever bjuds in till kalenderhändelsen (utan att de kan se varandra eller ändra i den, dvs bjuda in fler)
  • Sen läggs Google Meet till i kalenderhändelsen
  • När väl provet är igång kommer eleverna enbart att kunna gå med i detta Google Meet utan att kunna starta nya eller gå med i andra Meets.
  • Provskaparen kommer vara den som äger både kalenderhändelsen samt Google Meet vilket innebär att denne har utökat kontroll över de andra deltagarna.

Obs! Trelson Assesment Agent är ännu i betaversion och ni måste kontakta BUF om er skola vill prova. Idag är funktionen aktiv på Nova Academy.