ChromEx

Digitala prov i ChromEx

ChromEx är en tjänst för att hantera digitala prov, läxförhör, examinationer och nationella prov.

Tjänsten är integrerad med Google Workspace for Education så den är mycket enkel att hantera.

Ta gärna del av ChromEx användarguide för lärare.

ChromEx och Google Meet

ChromEx + Google Meet

Med ChromEx Agent kan man koppla ihop ChromEx med Google Meet. 

Tjänsten fungerar så här:

  • Under Resurser lägger du till ett Google Meet.
  • Sen skapas en kalenderhändelse för ett prov.
  • Alla elever bjuds in till kalenderhändelsen (utan att de kan se varandra eller ändra i den, dvs bjuda in fler)
  • Sen läggs Google Meet till i kalenderhändelsen
  • När väl provet är igång kommer eleverna enbart att kunna gå med i detta Google Meet utan att kunna starta nya eller gå med i andra Meets.
  • Provskaparen kommer vara den som äger både kalenderhändelsen samt Google Meet vilket innebär att denne har utökat kontroll över de andra deltagarna.

Obs! ChromEx Agent är ännu i betaversion och ni måste kontakta BUF om er skola vill prova. Idag är funktionen aktiv på Nova Academy.