Eduklips

Vad är utbildningsklipp?

I Mediekatalogen kan du filtrera och välja film ur olika genrer, exempelvis utbildningsklipp:

  • Korta pedagogiska utbildningsfilmer, ca 3-6 minuter.
  • Filmer med relevant innehåll för grundskolan.
  • Material med tydliga kopplingar till läroplanens mål.
  • Filmer som är lätta att hitta i söksystem – god sökbarhet!

Som lärare kan det vara bra att kunna välja en kortare film i undervisningen som ett komplement till en längre film. Det kan vara för att ge mer utrymme i tid för diskussion och annat arbete eller för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något. De passar också bra till det flippade klassrummet!

Utbildningsklippen i Mediekatalogen kommer från Eduklips “klippbank” med flera hundra olika klipp, tillgängliga för både lärare och elever. Varje termin fylls det på med nya aktuella utbildningsklipp, så håll utkik bland “nyheter” eller titta i katalogerna för att ha koll på senaste nytt!

Eduklips erbjuder tre slags utbildningsklipp:

  • Egenproducerade, unika utbildningsklipp.
  • Inköpta utbildningsklipp från svenska eller utländska producenter, som anpassats efter den svenska läroplanen.
  • Klippbanken – utbildningsklipp utifrån material från tidigare utgivna filmer av Solfilm Media och Kunskapsmedia.

Alla klipp har man gått igenom och anpassat för Eduklips.