Förskola – IKT och digitalisering

Personalens iPads

I Simrishamns förskolor har all personal varsin managerad iPad och och ett grundläggande apputbud. Personal har även tillgång till både företagsportalen där man kan ladda ner utvalda appar utan att använda personliga kontouppgifter, samt Apples AppStore. Ska enstaka applicenser köpas in kan man använda Apple-ID och gift cards, men det bästa är att köpa in licenserna via BUF, då centralt inköpta licenser kan flyttas mellan iPads utan att man behöver hantera Apple-ID. Rektor eller IKT-ansvarig beställer av BUF.

Pedagogisk användning av barnens iPads

Barn- och utbildningsförvaltningen och IKT-rådet har tillsammans tagit fram ett gemensamt apputbud för barnens managerade iPads.

I Simrishamns kommuns förskolor använder vi endast appar som stödjer ett kreativt, undersökande och skapande arbetssätt där barnen är aktiva producenter, inte passiva konsumenter. Barnen arbetar alltid i par eller i grupp med plattorna. Lek, samarbete och socialt samspel ska vara i fokus.

Flera av apparna som ligger under Stora barn är ”pedagogiska appar” som ska användas genomtänkt under personals ledning, inte som spel. Exempel på sådana appar: Bokstavspussel, Bornholmslek, Isequences, Ljudlek och Mambo Pedagog.

Se vårt gemensamma utbud av appar.

Lärmiljöer i förskolanSatsning på digitala verktyg i lärmiljöerna

Projektorer och högtalare på alla avdelningar. Ta del av tips och få inspiration kring hur man använder projektorer och högtalare på bästa sätt.

Vad kan vi göra med en projektor?

FunBoard och FunTable

Alla förskolor har varsitt FunBoard eller Funtable. Information om medföljande appar hittar du här.

Polyglutt förskolaPolyglutt förskola

All personal har tillgång till Polyglutt förskola. Det är en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till massor av böcker i appen. Kontakta IKT-ansvarig om du behöver hjälp med inloggning.

Lärplattform

SchoolSoft är lärplattformen som används i alla verksamheter, från förskolan till komvux. Läs riktlinjerna här.

AV Media SkåneAV Media Skåne

AV Media Skåne är både en pedagogisk och en teknisk resurs för förskola och skola. De arbetar med att inspirera kring hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

Utbudet består i första hand av SLI:s strömmande förlagsfilmer och materiel från UR. Detta hittar man i SLI Play – Mediekatalogen.

De lånar även ut robotar av olika slag.

Vi kan även boka in IKT-pedagogen Anna Söderstjerna för olika workshops och inspirationsföreläsningar.

Swedish Film – Visa film med rättigheter

Vi har ett licensavtal med Swedish Film som innebär att det är fritt fram att visa filmer från de medverkande filmbolagen i skolan. Licensavtalet säkerställer att visningarna sker enligt de villkor som de medverkande filmbolagen ställer. Med licensen kan du visa filmer som du hyr, köper eller redan äger. Det du behöver tänka på är att du införskaffar dessa på lagligt sätt och att filmens filmbolag ingår i licensen.