Polyglutt i förskolan

Polyglutt förskola

Polyglutt förskola är en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till massor av böcker i appen. Använd iPad och/eller projektor för att bläddra enskilt eller tillsammans.

Polyglutt förskola har fler än 1500 böcker på svenska, och många på upp till 50 st språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten. Förslag på arbetssätt finns i den handledning som finns i tjänsten, skriven av litteraturpedagog Agneta Edwards.

Personal kan även ta del av ILT talks, en podcast med inspiration inom språkutveckling, flerspråkighet och pedagogiska verktyg.

Med Polyglutt förskola kan flerspråkiga barn utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barnen får också möjlighet att stärka sin kulturella identitet.

I Polyglutt förskola kan du aktivera ”barnläge” där den vuxna markerar böckerna barnen ska välja bland, t.ex. det tema förskolan jobbar med, alla böcker på ett visst språk, koppling till en årstid etc.

Läs mer på Inläsningstjänsts webbplats.