Google Workspace for Education

Google erbjuder en uppsättning verktyg som utformats för att ge elever och lärare möjlighet att lära sig och skapar tillsammans. De verktyg som ingår i grundutbudet är:

Gmail

E-postsystem för elever som använder @edu.simrishamn.se.

Google Dokument

Samarbeta, ge feedback och jobba ihop med eleverna i dokument i realtid.

Google Kalkylark

Samarbeta, ge feedback och jobba ihop med eleverna i kalkylark i realtid.

Google Presentationer

Samarbeta, ge feedback och jobba ihop med eleverna i presentationer i realtid.

Google Classroom

Skapa uppgifter, kommunicera med elever och skicka feedback.

Google Drive

Lagra och ordna uppgifter, dokument eller kursplaner på ett säkert sätt.

Google Meet

Håll virtuell kontakt med eleverna via säkra videosamtal och meddelanden.

Google Kalender

Dela kalendrar eller skapa gemensamma kalendrar.

Google Keep

Skapa anteckningar och listor för dig själv och dela med andra.

Google Sites

Ett lättanvänt webbverktyg för att skapa webbplatser.

Jamboard

Skissa och samarbeta på en interaktiv målarduk.