Google Transfer och Google Takeout

Kopiera och flytta filer

Google har ett par mycket bra tjänster att använda när man t ex ska sluta skolan eller sin anställning som gör att man kan kopiera och spara ner materiel.

Google Transfer – Kopiera Gmail och Drive-dokument

Google Takeout – Ladda ner filer i ett arkiv. Instruktionsfilm.