Grundskola – IKT och digitalisering

Våra grundskolor har ett stort utbud av tjänster och verktyg som underlättar undervisning och lärande. Detta är en kort sammanställning av de viktigaste.

Skolon

Skolon samlar alla dina digitala verktyg och tjänster på ett ställe, i Min samling, och gör det mycket enklare att logga in i de flesta verktygen och tjänsterna. En annan fördel med Skolon är att vi sparar väldigt mycket tid genom att slippa hantera användaruppgifter manuellt, både i klassrummet och inom administrationen.

Lärplattform

SchoolSoft är lärplattformen som används i alla verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Läs riktlinjerna här.

Mail och kalender

Personal använder Microsofts tjänster i rollen som tjänsteman. Läs riktlinjerna här.

Formativt arbete

För det formativa arbetet finns Google Classroom i Google Workspace for Education. Google Classroom rekommenderas för alla. Sviten innehåller även andra användbara tjänster som Google Meet. Eleverna använder Gmail.

Film

AV Media Skåne har ett stort utbud av filmer och annan media som man hittar via SLI Play – Mediekatalogen. AV Media Skåne har även ett stort utbud av andra tjänster.

Vi har ett licensavtal med Swedish Film som innebär att det är fritt fram att visa filmer från de medverkande filmbolagen i skolan. Licensavtalet säkerställer att visningarna sker enligt de villkor som de medverkande filmbolagen ställer. Med licensen kan du visa filmer som du hyr, köper eller redan äger. Det du behöver tänka på är att du införskaffar dessa på lagligt sätt och att filmens filmbolag ingår i licensen.

Uppslagsverk

Vi har ett abonnemang på NE, där det finns flera olika tjänster att använda sig av. Självklart finns uppslagsverket, men även mycket bra ordböcker, temapaket, kartor, diagram mm.

Inläsningstjänst

Vi har ett kommunavtal med Inläsningstjänst gällande Inlästa läromedel, Polylino skola och Begreppa. Detta är tjänster som passar alla elever, inte endast de uttalade målgrupperna. Använd gärna dessa tjänster med alla elevgrupper.

Läs- och skrivstöd

För elever och personal som behöver läs- och skrivstöd finns assisterande teknik i form av StavaRex, SpellRight och Oribi Speak.

Bildstöd

Grundskolan har valt att använda Widgit Online för arbete med bildstöd.

Digitala prov

Trelson Assessment används för att genomföra digitala prov.

Kreativt arbete

För kreativt skapande på chromebooks finns Cartoonist. De som använder iPads har ett stort utbud av skapande appar att tillgå. Under vt 2022 påbörjade vi ett test med iPads i åk F-3, främst för kreativt arbete och problemlösning. Läs gärna mer om detta här.

Vi har inte några kommunövergripande avtal när det gäller tjänster för musik- och filmskapande. Flera grundskolor betalar dock för Soundtrap, en onlinetjänst för musikskapande. Korsavadsskolan använder BandLab for Education. Gratisversionen av WeVideo (max 5 min) rekommenderas för arbete med filmredigering.

Digitala läromedel

När det gäller digitala läromedel används Gleerups helhetslösning i åk 4-6 och Digilär i åk 7-9. I åk F-3 rekommenderas alla att använda Favorit matematik. För övrigt har alla skolor olika lokala läromedel och tjänster. Det är viktigt att tänka på att det måste finnas PUB-avtal tecknade för denna typ av tjänster innan de börjar användas.

Tillägg till chromebooks

Det finns fler bra utvalda tillägg som eleverna kan hämta till sina chromebooks. Lärare får hämta vilka tillägg de vill.

Hårdvara

I Simrishamns kommun får alla elever låna en personlig digital enhet för att kunna genomföra sitt skolarbete. Vi har inte några verktyg eller tjänster som kräver lokala installationer, därför köper vi endast in chromebooks till elever och pedagogisk personal i grundskolan, om det inte finns särskilda skäl att göra undantag. I F-3 gör vi ett test med iPads fr o m vt 2022. Läs gärna mer om detta här.

Alla klassrum ska ha fungerande projektorsystem eller TV.