Gymnasium – IKT och digitalisering

Våra gymnasieskolor har ett stort utbud av tjänster och verktyg som underlättar undervisning och lärande. Detta är en kort sammanställning av de viktigaste.

Lärplattform

SchoolSoft är lärplattformen som används i alla verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Läs riktlinjerna här.

Mail och kalender

Personal använder Microsofts tjänster i rollen som tjänsteman. Läs riktlinjerna här.

Formativt arbete

För det formativa arbetet finns Google Classroom i Google Workspace for Education. Google Classroom rekommenderas för alla. Sviten innehåller även andra användbara tjänster som Google Meet. Eleverna använder Gmail.

Strömmande film

AV Media Skåne har ett stort utbud av filmer och annan media som man hittar via SLI Play – Mediekatalogen. AV Media Skåne har även ett stort utbud av andra tjänster.

Uppslagsverk

Vi har ett abonnemang på NE, där det finns flera olika tjänster att använda sig av. Självklart finns uppslagsverket, men även mycket bra ordböcker, temapaket, kartor, diagram mm.

Inläsningstjänst

Fram till 28 februari 2022 pågår en testperiod gällande Inlästa läromedel och Begreppa på gymnasiet.

Läs- och skrivstöd

För de som behöver läs- och skrivstöd finns assisterande teknik i form av StavaRex, SpellRight och Oribi Speak.

Digitala prov

Trelson Assessment används för att genomföra digitala prov.

Kreativt arbete

För kreativt skapande arbete finns Cartoonist.

Vi har inte några kommunövergripande avtal när det gäller tjänster för musik- och filmskapande. BandLab for Education och gratisversionen av WeVideo (max 5 min) rekommenderas för denna typ av arbete.

Digitala läromedel

På gymnasiet finns det flera olika digitala läromedel. Nova Academy har NE:s digitala läromedel i flera ämnen och Österlengymnasiet har många av Gleerups digitala läromedel. Även andra läromedel används. Det är viktigt att tänka på att det måste finnas PUB-avtal tecknade för denna typ av tjänster innan de börjar användas.

Tillägg till chromebooks

Det finns fler bra utvalda tillägg som eleverna kan hämta till sina chromebooks. Lärare får hämta vilka tillägg de vill.

Hårdvara

I Simrishamns kommun får alla elever låna en personlig digital enhet för att kunna genomföra sitt skolarbete. Från och med hösten 2020 har vi inte längre några verktyg eller tjänster som kräver lokala installationer. Därför köper vi endast in chromebooks till elever och pedagogisk personal, om det inte finns särskilda skäl att göra undantag.

Alla klassrum ska ha fungerande projektorsystem eller TV.

IKT-rådet

Grundskolan, gymnasiet, komvux och särskolan har ett gemensamt IKT-råd som sammankallas av den digitala utvecklingsstrategen på BUF. Gruppen lyfter främst pedagogiska frågor kopplade till digitalisering.