Inläsningstjänst

InläsningstjänstInläsningstjänst erbjuder inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk.

Från ht 2020 har alla grundskolor och särskolan tillgång till Inlästa läromedel (F-9), digitala skönlitterära böcker på 50 olika språk i Polyglutt skola (F-6), samt guider och filmer i Begreppa (4-9). Allt via ett kommunavtal som gäller till maj 2024.

Förskolan har avtal gällande Polyglutt förskola till och med juni 2023.

Använd ILT Akademi för att lära dig använda de olika tjänsterna.