Begreppa

Vi har ett kommunavtal med Inläsningstjänst som gör att alla elever i åk 4-9 får använda Begreppa. Tjänsten finns även tillgänglig för Österlengymnasiets elever.

Begreppaguider

En studiehandledare på skolan har inte möjlighet att hjälpa alla elever på rätt nivå när varje elev behöver det. Därför finns Begreppaguider, en ”studiehandledare i örat”, dygnet runt, på elevens eget modersmål (arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja). Guiderna ger eleverna förförståelse inför lektionen och underlättar självstudier. Begreppaguiderna ger eleven en guidning genom läromedlet klassen jobbar med, kapitel för kapitel, moment för moment. Samma bok har guidning på flera språk.

Så här funkar det
Föreställ dig att du har svenska som modersmål och har precis flyttat till Egypten. I skolan är alla läromedel på arabiska. Du håller på och lär dig arabiska men kan inte ämnesorden på ditt nya språk. Begreppa skulle ge dig möjlighet att lyssna på en svensktalande lärare som går igenom dina läroböcker tillsammans med dig. Du har din lärobok framför dig och i hörlurarna hör du en röst:

  • Det här kapitlet handlar om…
  • På den här bilden ser du… det är en slags…
  • Rubrikerna hänger ihop och berättar om…

Läs mer om Begreppaguider

Gå till Begreppa via Skolon.

Begreppafilmer

Begreppafilmerna är korta introduktionsfilmer för alla elever, med berättarröst och undertexter på svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari. Filmerna går igenom centrala begrepp i NO, SO och matematik. Just nu finns det drygt 200 filmer och fler produceras hela tiden.

Läs mer om Begreppafilmer

Gå till Begreppa via Skolon.

Se film: Greppa ämnet på flera språk här

Begreppa