Inlästa läromedel

Vi har ett kommunavtal med Inläsningstjänst som gör att alla elever i åk F-9 får använda Inlästa läromedel. Tjänsten finns även tillgänglig  under en testperiod för gymnasiet fram till 28 februari 2022.

Få tillgång till tusentals inlästa läromedel

Med Inlästa läromedel som komplement i undervisningen kan dina elever ta till sig kunskap på fler sätt. Genom att erbjuda alternativa metoder för elevers lärande, som att lyssna på texten, ökar chansen till högre måluppfyllelse. När hela klassen erbjuds extra verktyg i undervisningen minskar stigmatiseringen och utanförskapet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även elever som lär sig bättre genom att lyssna får bättre förutsättningar att lyckas. Inlästa läromedel passar alla oavsett ämne. Dessutom främjar tjänsten ett språkutvecklande arbetssätt och passar därför även för undervisning i SvA.

Inlästa läromedel

Läs eller lyssna på lättlästa böcker

Elever och lärare får tillgång till lättlästa böcker i form av skönlitteratur och böcker på andra språk. Läs eller lyssna på drygt 2 500 skönlitterära och lättlästa titlar. I biblioteket finns även böcker på andra språk. Sök på följande språk för att få fram utbudet av böcker; engelska, arabiska, somaliska, polska, tigrinja, pashto, persiska och dari.
Gå till Inlästa läromedel via Skolon.