Kommunal vuxenutbildning – IKT och digitalisering

Komvux har ett stort utbud av tjänster och verktyg som underlättar undervisning och lärande. Detta är en kort sammanställning av de viktigaste.

Skolon

Skolon samlar alla dina digitala verktyg och tjänster på ett ställe, i Min samling, och gör det mycket enklare att logga in i de flesta verktygen och tjänsterna. En annan fördel med Skolon är att vi sparar väldigt mycket tid genom att slippa hantera användaruppgifter manuellt, både i klassrummet och inom administrationen.

Mail och kalender

Personal använder Microsofts tjänster i rollen som tjänsteman. Läs riktlinjerna här.

Formativt arbete

För det formativa arbetet finns Google Classroom i Google Workspace for Education. Google Classroom rekommenderas för alla. Sviten innehåller även andra användbara tjänster som Google Meet. Eleverna använder Gmail.

Strömmande film

AV Media Skåne har ett stort utbud av filmer och annan media som man hittar via SLI Play – Mediekatalogen. AV Media Skåne har även ett stort utbud av andra tjänster.

Uppslagsverk

Vi har ett abonnemang på NE, där det finns flera olika tjänster att använda sig av. Självklart finns uppslagsverket, men även mycket bra ordböcker, temapaket, kartor, diagram mm.

Läs- och skrivstöd

För elever och lärare behöver läs- och skrivstöd finns assisterande teknik i form av StavaRex, SpellRight och Oribi Speak.

Digitala prov

DigiExam används för att genomföra digitala prov.

Kreativt arbete

För kreativt skapande arbete finns Cartoonist.

Vi har inte några kommunövergripande avtal när det gäller tjänster för musik- och filmskapande. BandLab for Education och gratisversionen av WeVideo (max 5 min) rekommenderas för denna typ av arbete.

Digitala läromedel

Digitala läromedel från Gleerups används.

Tillägg till chromebooks

Det finns fler bra utvalda tillägg som eleverna kan hämta till sina chromebooks. Lärare får hämta vilka tillägg de vill.

Hårdvara

I Simrishamns kommun får alla elever låna en digital enhet för att kunna genomföra sitt skolarbete. Vi har inte några verktyg eller tjänster som kräver lokala installationer. Därför köper vi endast in chromebooks till elever och pedagogisk personal, om det inte finns särskilda skäl att göra undantag.

Alla klassrum ska ha fungerande projektorsystem eller TV.

IKT-råden

Grundskolan, gymnasiet, komvux och särskolan har IKT-råd som sammankallas av den digitala utvecklingsstrategen på BUF. IKT-råden har ett gemensamt Team för utbyte av information, idéer och erfarenheter. Gruppen fokuserar främst pedagogiska frågor kopplade till digitalisering.