Läs- och skrivstöd

För att kunna tillgodogöra sig undervisning på bästa sätt krävs det ibland assisterande teknik. Assisterande teknik är ett paraplybegrepp och innebär förenklat ett komplement till mer ”traditionella” lärverktyg som papper, penna och bok. Genom att använda assisterande teknik ges elever i behov av särskilt stöd ökade möjligheter att nå målen i skolan. Att använda assisterande teknik ökar också självständigheten.

I vissa situationer passar papper, pennor och böcker, i en annan situation kanske en talsyntes eller ordprediktion. Det är bäst om alla elever blir introducerade för den assisterande teknik som finns, så att elever som har behov av dem inte känner sig utpekade eller stigmatiserade.

Tjänster för läs- och skrivstöd i Simrishamns kommun

Det finns även flera olika tillägg och inställningar i chromebooken eller iPaden som kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om dem nedan.

Tala in text i Google Dokument

Du kan tala in din text i ett dokument utan att skriva själv. Att kunna tala in sin text kräver lite träning och en god artikulation. Funktionen hittas i Google Dokument > Verktyg > Röstinmatning. Kortkommando: Ctrl+Shift+S.

Diktering och textuppläsning på en chromebook

Du kan även tala in din text i andra tjänster i din chromebook.

Fler rekommenderade tillägg för webbläsaren Chrome

Audio Recorder

Spela in ljudfiler. Hämta tillägget.

Mercury Reader

Mercury Reader passar bra för dig som har koncentrationssvårigheter och upplever att blicken dras ut i kanterna där ofta annonser och reklam finns. Aktiverar du Mercury Reader så tas sådant ”brus” bort. Tillägget tar bort reklam och förenklar läsvyn. Du kan även ställa in så texten blir serif eller sans, mörk eller ljus bakgrund och även välja mellan tre olika storlekar på texten. Om du ”tillåter åtkomst på webbadresser i filen” när du installerar tillägget så fungerar den ännu bättre. Hämta tillägget.

Open Dyslexic

Typsnitt som gör texten mer lättläst. Hämta tillägget.

Google Översätt

Gör det enklare att få enstaka ord översatta. Hämta tillägget.

Det finns fler tillägg som kan hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter. Alla tillåtna och rekommenderade tillägg för elever i Simrishamn hittar du här.