Legimus

Använd webbspelaren

Du som har en läsnedsättning får låna talböcker från Legimus. Legimus finns på flera olika plattformar, men den absolut bästa och smidigaste är webbspelaren. Med den kan du läsa talböcker direkt från legimus.se.

Barn och unga

Det finns en speciell sektion för barn och unga som rekommenderas varmt.

Legimus

Vem får använda Legimus?

Man får bara använda Legimus om man har en läsnedsättning och inte kan läsa tryckta böcker. Det kan bero på att du har en synskada, dyslexi eller liknande. Läs mer om reglerna här.

Hur skaffar du konto?

Om du vill låna talböcker måste du gå till ditt bibliotek för att få ett konto. Det kan vara stadsbiblioteket eller skolbiblioteket. De kan hjälpa dig med det du behöver. Samtidigt som du får kontot berättar biblioteket för dig vad det innebär att låna talböcker och hur du kan läsa.

Legimus tillhandahålls av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).