NE

Kunskapstjänster från NE

De allra flesta tänker nog på ett uppslagsverk när man nämner NE. Och det stämmer ju såklart, men kunskapstjänsterna för skolan innehåller mycket mer.

  • Uppslagsverket – Flera tusen ämnesexperter bidrar till kvalitetssäkring
  • Ordböcker – Sveriges bästa utbud av ordböcker
  • Play – 20.000 filmer, TV- och radioprogram (främst från UR)
  • Temapaket – Kopplade till läroplanen med lärarhandledning
  • Världens klimat – Kartor, texter, diagram och animationer förklarar komplexa samband
  • Världens länder – Förstå sammanhang, jämför olika länder och dra slutsatser om globala frågeställningar
  • Världens religioner – Utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv
  • Juniorportalen – Söktjänst särskilt anpassad för F-6, samt iPad-appar främst för F-3.
  • E-språk – Träna läs- och hörförståelse samt uttal i svenska, engelska, spanska, franska och tyska utifrån autentiska nyhetshändelser.

Gå till NE via Skolon.