Temapaket

Inspiration och information

I temapaketen samlar NE resurser kring olika teman. Relevanta uppslagsord, UR-program, illustrationer och animationer, tester och länktips samt färdiga övningar är några exempel på vad som ingår. Det finns teman för alla stadier och för en mängd olika ämnen såsom kristendom, genetik, dinosaurier, vatten, kartor, retorik och andra världskriget.

Temapaket

Övningar med läroplansanknytning

Till varje temapaket finns ett antal övningar. Övningarna är av olika slag – aktiviteter, faktafrågor, fördjupningar, gruppuppgifter med mera. Det är bara att välja det som passar. Vilket syfte och centralt innehåll i läroplanen som den enskilda övningen berör hittar du i slutet av övningstexten. Mer information till dig som lärare finns i den lärarhandledning som alltid ingår i ett temapaket.