Uppslagsverk

NE:s uppslagsverk har 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Fakta uppdateras kontinuerligt och nya uppslagsord läggs fortlöpande till.

Enklare text

Enklare språk

Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilm om NE Uppslagsverk.