Världens länder

I Världens länder kan man upptäcka länder, samla fakta, jämför likheter och olikheter och försök hitta lösningar på några av de problem som världen brottas med.

  • Landsfakta. Här får du överskådlig information om det land du vill veta mer om, exempelvis fakta om befolkning, statsskick, levnadsstandard, språk och mycket annat.
  • Jämföra. Här kan du undersöka likheter och olikheter mellan länder. Använd Sverige som jämförelseland eller välj att jämföra två andra länder med varandra.
  • Tema. Det finns många problem och konflikter i världen som väntar på en lösning. Fördjupa dig i exempelvis befolkningsfrågor, hållbarhetsproblem och mänskliga rättigheter och se samband och möjligheter.
  • Kartor. Här hittar du kartor som ger dig kunskap om världens länder på flera sätt. Välj bland tematiska kartor, blindkartor och översiktskartor.
  • Internationella samarbeten. Här hittar du ett urval av organisationer (och några viktiga avtal) som arbetar med globala frågor som är viktiga för alla människor.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilm kring Världens länder.