Oribi Speak

Oribi Speak är vår nya tjänst för läs- och skrivstöd online. Den ersätter AppWriter som använts tidigare.

Oribi Speak innehåller följande funktioner:

  • Markörmedföljning. Markeringen gör det enkelt att följa med i texten.
  • Skrivstöd. Bokstavsljudning och uppläsning hjälper dig medan du skriver.
  • Ordprediktion. Den bästa ordprediktionen på marknaden underlättar skrivning och stavning.
  • OCR. Med OCR kan du läsa upp text i bilder och skannade dokument.
  • Språkigenkänning. Programmet kan automatiskt känna av vilket språk du skriver på.

Oribi Speak finns tillgängligt på alla datorer i vår domän. Du hittar det bland tilläggen uppe till höger i webbläsaren Chrome.

Läs mer om tjänsten och olika inställningar på webbplatsen Oribi Speak.