Särskola – IKT och digitalisering

I särskolan finns ett stort utbud av tjänster och verktyg som underlättar undervisning och lärande.

Lärplattform

SchoolSoft är lärplattformen som används i alla verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Läs riktlinjerna här.

Skolportalen för elever i särskolan

Vi har skapat en webbplats som samlar de viktigaste tjänsterna för elever i särskolan. Den finns som appikon på alla iPads, men kan även hittas här.

Mail och kalender

Personal använder Microsofts tjänster i rollen som tjänsteman. Läs riktlinjerna här.

Formativt arbete

För det formativa arbetet finns Google Classroom i Google Workspace for Education. Google Classroom rekommenderas för alla. Sviten innehåller även andra användbara tjänster som Google Meet. Eleverna använder Gmail.

Strömmande film

AV Media Skåne har ett stort utbud av filmer och annan media som man hittar via SLI Play – Mediekatalogen. AV Media Skåne har även ett stort utbud av andra tjänster.

Uppslagsverk

Vi har ett abonnemang på NE, där det finns flera olika tjänster att använda sig av. Självklart finns uppslagsverket, men även mycket bra ordböcker, temapaket, kartor, diagram mm.

Inläsningstjänst

Vi har sedan augusti 2020 ett kommunavtal med Inläsningstjänst gällande Inlästa läromedel, Polyglutt skola och Begreppa som även särskolan har tillgång till.

Läs- och skrivstöd

För de som behöver läs- och skrivstöd finns assisterande teknik i form av StavaRex, SpellRight och nya Oribi Speak. Oribi Speak har ersatt AppWriter.

Bildstöd

Widget Online finns för arbete med bildstöd.

Kreativt arbete

På iPads finns det ett mycket stort utbud av skapande och kreativa appar att använda. Alla iPads i särskolan har följande grundutbud:

För kreativt skapande arbete på dator finns Cartoonist.

Hårdvara

I Simrishamns kommun får alla elever låna en personlig digital enhet för att kunna genomföra sitt skolarbete. Från och med hösten 2020 har vi inte längre några verktyg eller tjänster som kräver lokala installationer på PC. Därför köper vi endast in chromebooks till pedagogisk personal, om det inte finns särskilda skäl att göra undantag.

Elever i särskolan får låna den typ av verktyg och kringutrustning de ha behov av. De allra flesta elever får låna iPad.

Alla klassrum ska ha fungerande projektorsystem eller TV.

IKT-rådet

Grundskolan, gymnasiet, komvux och särskolan har ett gemensamt IKT-råd som sammankallas av den digitala utvecklingsstrategen på BUF. Gruppen lyfter främst pedagogiska frågor kopplade till digitalisering.