Anpassad skola – IKT och digitalisering

I den anpassade skolan finns ett stort utbud av tjänster och verktyg som underlättar undervisning och lärande.

Skolon

Skolon samlar alla dina digitala verktyg och tjänster på ett ställe, i Min samling, och gör det mycket enklare att logga in i de flesta verktygen och tjänsterna. En annan fördel med Skolon är att vi sparar väldigt mycket tid genom att slippa hantera användaruppgifter manuellt, både i klassrummet och inom administrationen.

Lärplattform

SchoolSoft är lärplattformen som används i alla verksamheter, från förskolan till gymnasiet. Läs riktlinjerna här.

Mail och kalender

Personal använder Microsofts tjänster i rollen som tjänsteman. Läs riktlinjerna här.

Formativt arbete

För det formativa arbetet finns Google Classroom i Google Workspace for Education. Google Classroom rekommenderas för alla. Sviten innehåller även andra användbara tjänster som Google Meet. Eleverna använder Gmail.

Film

AV Media Skåne har ett stort utbud av filmer och annan media som man hittar via SLI Play – Mediekatalogen. AV Media Skåne har även ett stort utbud av andra tjänster.

Vi har ett licensavtal med Swedish Film som innebär att det är fritt fram att visa filmer från de medverkande filmbolagen i skolan. Licensavtalet säkerställer att visningarna sker enligt de villkor som de medverkande filmbolagen ställer. Med licensen kan du visa filmer som du hyr, köper eller redan äger. Det du behöver tänka på är att du införskaffar dessa på lagligt sätt och att filmens filmbolag ingår i licensen.

Uppslagsverk

Vi har ett abonnemang på NE, där det finns flera olika tjänster att använda sig av. Självklart finns uppslagsverket, men även mycket bra ordböcker, temapaket, kartor, diagram mm.

Inläsningstjänst

Vi har ett kommunavtal med Inläsningstjänst gällande Inlästa läromedel, Polylino skola och Begreppa som även anpassad skola har tillgång till.

Läs- och skrivstöd

För de som behöver läs- och skrivstöd finns assisterande teknik i form av StavaRex, SpellRight och Oribi Speak.

Bildstöd

Widget Online finns för arbete med bildstöd.

Kreativt arbete

På iPads finns det ett mycket stort utbud av skapande och kreativa appar att använda. Alla iPads i anpassad skola har följande grundutbud:

För kreativt skapande arbete på dator finns Cartoonist.

Hårdvara

I Simrishamns kommun får alla elever låna en personlig digital enhet för att kunna genomföra sitt skolarbete. Vi har inte några verktyg eller tjänster som kräver lokala installationer. Därför köper vi endast in chromebooks till pedagogisk personal, om det inte finns särskilda skäl att göra undantag.

Elever i anpassad skola får låna den typ av verktyg och kringutrustning de ha behov av. De allra flesta elever får låna iPad.

Alla klassrum ska ha fungerande projektorsystem eller TV.