StavaRex

StavaRex är en rättstavningshjälp på svenska och speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter. Den ger ett bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Tjänsten ligger som ett tillägg i Google Dokument, direkt integrerat i dokumentet.

Det finns två olika sätt att rätta en text på:

  • Du kan använda Googles stavningskontroll.
  • Du kan använda StavaRex, ett tillägg som vi köpt i kommunen.

Googles stavningskontroll är snabb. Den är dessutom bra, men den rättar inte grammatiska fel.

StavaRex stannar vid lättförväxlade ord och kan också se om du missat stor bokstav efter punkt eller på namn. I StavaRex kan du även ställa in annat språk om du har annat modersmål som du känner dig starkare i.

Textmanual

Du hittar den under Tillägg i Google Dokument > StavaRex.