Widgit Online

Skapa, skriv ut, dela och översätt symbolmaterial online

Stöd inlärning och kommunikation genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad, direkt i din webbläsare.

Du kan använda Widgit Online för att skapa material för utskrift men också material där eleven själv arbetar i dokumentet. Utgå från ett stort antal färdiga mallar eller använd dokumentdelen för att skriva symboldokument.

Se en kort inspirationsfilm nedan och/eller läs mer på Widget Online.