Dagverksamhet och träffpunkt

Dagverksamhet eller Träffpunkt är en verksamhet för dig som vill ha sysselsättning, göra aktiviteter, träna eller bibehålla din funktionsförmåga eller vill ingå i en social gemenskap. I kommunen finns flera träffpunkter för dig som vill göra aktiviteter tillsammans med andra.

Här hittar du alla aktiviteter på våra träffpunkter. 

Dagverksamheterna Svalan i Gärsnäs och Lergöken i Simrishamn är öppna för alla. De har personal knutna till sig och planerade aktiviteter. Det går också bra att komma in och ta en kopp kaffe eller äta lunch.

Du kan också få dagverksamhet beviljad som en insats från omsorgshandläggare. Förutom Svalan och Lergöken finns då även dagverksamheterna Bokebacken i Sankt Olof och Omtanken i Simrishamn som vänder sig till dig som har kognitiv svikt.

Svalan har öppet alla vardagar mellan klockan 10.00-16.00 och ligger på Rosenborg, Stibyborgsgatan 10 i Gärsnäs.
Telefon: 0414-48 75 25

Lergöken har öppet alla vardagar mellan klockan 10.00-15.30 och ligger på Skönadal, Lundegatan 1 i Simrishamn.
Telefon: 0414-81 94 44