Du behöver inte vara ensam när du blir äldre

Alla människor kan under perioder uppleva ensamhet. Är det självvalt upplevs den nästan alltid som positiv, men den ofrivilliga ensamheten är något annat – den påverkar vår hälsa negativt. Äldre är mest utsatta. Att bryta ensamheten förbättrar livskvaliteten och hälsan, både fysiskt och psykiskt.

Ett pågående projekt, ensamhetsprojektet, ska minska den ofrivilliga ensamheten i kommunen. Projektet är initierat av avdelningschef Annika Forsgren och Bertil Jönsson, socionom och projektledare på socialförvaltningen Simrishamns kommun. Målgrupp är människor i åldern 75+ och som har någon form av kommunal insats. Projektet startade under 2020. Inspiration och fakta kommer från intervjuer med äldre boende i kommunen, forskning samt internationella och nationella samarbeten med exempelvis forskare, pensionärsföreningar, kyrkan och volontärer samt Riksföreningen Äldres Hälsa.

Äldre par på café serveras kaffe av servitris

Vad önskar man främst? 

Bertil har intervjuat över 60 äldre medborgare för att förstå hur de upplever sin eventuella ensamhet och vad som kan bryta den. Det många efterfrågar är regelbundna besök, en kopp kaffe, en promenad, en utflykt eller biltur.

Men flera vill även kunna utöva aktiviteter såsom hantverk, golf, boule, skytte, gympa och att lära sig mer om datorer. Man kommer gärna till kommunens dagverksamheter och besöker gärna föreningar för att lyssna på en föreläsning.

Några åtgärder har redan påbörjats och fler planeras. Under senhösten 2022 knyts projektet allt mera ihop och då finns en del av åtgärderna redo att presenteras och erbjudas våra äldre medborgare.

Några exempel på konkreta åtgärder – planerade och pågående

 • Snackcafé – träffar för äldre på lokala caféer i kommunen.
 • Träffar och seminarier kring ämnet ofrivillig ensamhet. Föredrag hos olika föreningar.
 • Samarbete med forskare, bland annat på Karolinska institutet och Umeå Universitet också kontakt med staden Frome i England, som har flera redskap gällande ofrivillig ensamhet.
 • “Social aktivitet på recept”, i samarbete med Umeå Universitet. Vi satsar på att detta ska kunna implementeras i Simrishamn.
 • Samarbeten inom kommunen
  • Ett nära samarbete med Österlenprojektet (länk: Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser (osterlenprojektet.se) och med anhörigkonsulenten på kommunen.
  • Förvaltningsöverskridande samarbeten, där även missbruk kan vara orsaken till ofrivillig ensamhet.
  • Museum där vi exempelvis visat filmer för personer som tillhör målgruppen.
  • Olika studieförbund.
  • Idrottsföreningar. En förening har exempelvis olika förslag hur man kan involvera ensamma äldre till att hjälpa till när man förbereder en fotbollsmatch och hur man kan finna gemenskap genom fotbollen.
 • Riksföreningen Äldres Hälsa arbetar med ett projekt som bland annat har landat i dels en bok (Hälsoguiden), dels en studiecirkel som vänder sig till äldre för att komma ur ensamheten. Som referenskommun och samarbetspartner med Riksföreningen har vi hållit två studiecirklar – en på en dagverksamhet och en på ett äldreboende. Fler studiecirklar planeras. Om oss – Riksföreningen Äldres Hälsa (aldreshalsa.com)
 • Kontakt hålls med volontärsföreningarna för att få fram volontärer till det viktiga arbetet med att minska ofrivillig ensamhet hos äldre.
 • Samarbete med andra kommuner, bland annat Landskrona, Helsingborg och Örebro för att lära oss mer om deras arbete gällande ofrivillig ensamhet och delge våra resultat. Vi kan både lära av och inspirera varandra.

Aktiviteter för seniorer

Här hittar du aktiviteter som riktar sig till seniorer. Aktiviteterna läggs in löpande, så kom gärna tillbaka och titta flera gånger: Aktiviteter för seniorer | Simrishamns kommun

Bertil Jönsson

Bertil Jönsson, socialförvaltningen – projektledare för ”ensamhetsprojektet”. 

Har du frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till Bertil Jönsson.
Du når honom på telefon: 0414-819485 eller mejl bertil.jonsson@simrishamn.se