Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. (Finns även som PDF lite längre ned).

Där finns också ”Blankett för beräkning av avgift” som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter när du blivit beviljad en insats.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får du också ”Blankett för beräkning av avgift” tillsammans med information om avgifterna i din brevlåda i slutet av januari varje år.

För att lättare kunna fylla i uppgifterna i blanketten kan du se filmen längre ner på sidan.

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp 52 500 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende
Ensamboende
Från och med 65 år 6 470 kr/person
Yngre än 65 år 7 117 kr/person
Makar/sammanboende  
Från och med 65 år 5 279 kr/person
Yngre än 65 år 5 807 kr/person
Särskilt boende
Från och med 65 år 6 470 kr/person
Yngre än 65 år 7 117 kr/person
Maxtaxa
Högsta avgift 2 359 kr/mån

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme 413 kr
Lägsta skäliga avgift 207 kr
Omsorgsavgift hemtjänst Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)
Serviceavgift hemtjänst Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)
Hemsjukvård 334 kr/månad
Särskilt boende exkl. avgift för måltid Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)
Korttidsboende exkl. avgift för måltid Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.
Avlösarservice Insatsen är avgiftsfri.
Ledsagning Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm 266 kr/mån
Matdistribution 319 kr/mån
Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)
Hyra av hjälpmedel, max 6 månader 118 kr/mån
Hämtning av hjälpmedel 484 kr/tillfälle
Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till fyra veckor)
Säng 1 182 kr
Lyft 1 182 kr
Elryggstöd till säng    591 kr
Hygienstol på hjul    591 kr
Rullstol 1 182 kr
Rollator/gåstol    591 kr
Ramper    827 kr
Enkla hjälpmedel    236 kr
Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor    236 kr
Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor    591 kr
Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)
Ordinärt boende
Middag (matdistribution)      67 kr/portion
Särskilt boende/dagcentral/korttidsboende
Helkost 3 456 kr/mån
Middag      63 kr/portion
Frukost      18 kr/portion
Kvällsmat      21 kr/portion
Kaffe med bröd      12 kr/portion
Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)
Frukost Mellanmål Lunch eller kvällsmat Helkost
0–5 år 9 kr 9 kr 17 kr 52 kr
6–12 år 12 kr 12 kr 22 kr 69 kr
13-år 15 kr 15 kr 30 kr 90 kr
Daglig verksamhet LSS
Middagar Självkostnadspris
Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)
Ordinärt boende/Gruppboende LSS
Produkter i samband med matdistribution Ingår vid beviljad matdistribution
Produkter för övriga med hemsjukvård Enligt prislista nedan
Särskilt boende
Produkter Ingår i helkost
(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)
Priser per st (inklusive moms)
Berikningsprodukter  
Flytande 10 ml   5 kr
Pulver 90 g 24 kr
Kosttillägg
Dryck Förpackning 13 kr
Sondnäring
Standard, fiber 500 ml 20 kr
Special 500 ml 43 kr
Övriga 500 ml 33 kr

Prislistor, blankett och vanliga frågor

Prislista 2023

Prislista 2022

Avgifter inom vård- och omsorg

Blankett – autogiroanmälan

Dubbla boendekostnader

Beräkning av vård- och omsorgsavgift 2023

Frågor och svar

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka
Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansökan