Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

I broschyren och prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut.

Där finns också ”Blankett för beräkning av avgift” som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter när du blivit beviljad en insats.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får du också ”Blankett för beräkning av avgift” tillsammans med information om avgifterna i din brevlåda i slutet av januari varje år.

För att lättare kunna fylla i uppgifterna i blanketten kan du se filmen längre ner på sidan.

Prislista

Avgifter inom vård- och omsorg

Blankett – autogiroanmälan

Dubbla boendekostnader

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift

Vanliga frågor och tips

Om bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan  du ansöker.
Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.