Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

Dina inkomster utgörs av pension, inkomst av kapital, bostadstillägg och övriga inkomster efter skatt. Dina kostnader utgörs av hyra/boendekostnad, minimibelopp, höjning av minimibelopp (exempelvis fördyrande kost), sänkning av minimibelopp (TV-avgift, el, möbler, med mera).

I broschyren och prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. Nedan finns också blanketter som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får alla information och blankett för uppgifter om inkomster och utgifter i sin brevlåda i slutet av januari varje år.

Prislista

Avgifter inom vård och omsorg

Blankett – autogiroanmälan

Blankett – dubbel boendekostnad vid inflyttning till särskilt boende

Blankett – beräkning av avgift

Vanliga frågor och svar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close