Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

I broschyren och prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut.

Där finns också ”Blankett för beräkning av avgift” som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter när du blivit beviljad en insats.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får du också ”Blankett för beräkning av avgift” tillsammans med information om avgifterna i din brevlåda i slutet av januari varje år.

För att lättare kunna fylla i uppgifterna i blanketten kan du se filmen längst ner på sidan.

Prislista 2019

Avgifter inom vård och omsorg

Blankett – autogiroanmälan

Blankett för dubbla boendekostnader

Blankett för beräkning av avgift

Vanliga frågor och svar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close