Aktivt föräldraskap

Vill du bygga en starkare relation till ditt barn? Vill du få ett förhållningssätt som förbättrar kommunikationen och glädjen och minskar på tjatet och konflikterna?

Aktivt Föräldraskap är en föräldrautbildning för föräldrar till barn i åldern 2-18 år. Nya kurser startas varje termin på olika platser i kommunen.

Du får konkreta redskap

Utbildningen ger dig ett förhållningssätt med konkreta redskap/verktyg i din föräldraroll, till exempel hur du undviker att komma i maktkamp med dina barn och hur du stärker egenskaper som är grundläggande för ditt barns utveckling/beteende. Att leda och fostra barn är den absolut viktigaste men kanske också den svåraste uppgiften i samhället och livet.

Träffarna

Utbildningen bygger i huvudsak på träffar vid sex tillfällen. Träffarna brukar pågå i ca tre timmar och vi har diskussioner om olika situationer som uppstår i en familj. Du får hemuppgifter. Utbildningen är gratis.

Gruppledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Du kan läsa mer om Aktivt Föräldraskap på deras hemsida.

Kontakt och anmälan

Vid frågor och anmälan kontakta ulla.henriksson@simrishamn.se eller 0709-819050.