Blåvingeverksamheten i Simrishamn

Blåvinge erbjuder gruppträffar eller enskilda samtal till barn och ungdomar som har krångel i familjen. Det kan handla om föräldrar som har separerat, eller att det finns eller har funnits beroende, psykisk ohälsa eller någon form av våld i familjen. Verksamheten har nu utvidgats till att även omfatta gymnasieungdomar och vänder sig alltså till barn och unga i åldern 6-19 år. Verksamheten är gratis.

Syftet med verksamheten är att stärka barnet och ge barnet bättre självkänsla. Barnet ska få hjälp att bättre kunna förstå sina egna och andras känslor. Barnet ska få veta att när de vuxna i familjen har problem är det inte barnets fel. I gruppverksamheten kan barnet dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn.

Intresseanmälan till Blåvingeverksamheten

Gruppledarna, som är anställda antingen på Barn- och utbildningsförvaltningen eller socialförvaltningen, är utbildade för att hålla stödgrupper för barn.

För barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

I stödgrupperna samtalar vi om det svåra och sätter ord och känslor på det. Här finns en tydlig struktur med teman men också lek, sagor och avslappning. Ibland spelar vi rollspel eller ritar för att tydliggöra dagens tema. Det är stärkande för barn att få gemenskap med andra barn vars situation påminner om deras egen.
8 – 12 år
Max 6 barn per grupp
16 träffar under en termin, 2 timmar per tillfälle

Den korta gruppen vänder sig till barn i samma situation som barnen i stödgrupp, men barnen i korta gruppen kan vara yngre, från 6 år. Korta gruppen kan också vara ett alternativ medan man står i kö till en annan grupp, eller som en uppföljning efter att man gått i grupp.

Förutom att vi träffas färre gånger är skillnaden mellan stödgruppen och korta gruppen att vi pratar mindre om familjesituationen i den korta gruppen. I stället läser vi någon bok och gör någon skapande aktivitet med koppling till träffens tema. Vid varje träff leker vi och har avslappning. För de yngre barnen är temat för träffarna de olika känslorna, med de äldre barnen pratar vi mer om integritet och gränser för den egna kroppen.

  • 6-12 år
  • Grupp med 4-6 barn (beroende på ålder)
  • 5 träffar, två timmar/tillfälle

Vi har enskilda samtal för barn som behöver motiveras till gruppstart, som behöver stöd i väntan på grupplats, som behöver stöd under pågående grupp, som behöver stöd efter grupp eller som av olika anledning inte kan gå i grupp.

För högstadie- och gymnasielever har vi inga grupper utan vi erbjuder enskilda samtal.

För barn som har separerade föräldrar

Gruppverksamhet. Genom samtal och lekar får barn tillsammans med andra barn bearbeta sina tankar och känslor i samband med föräldrars separation samt öka sina kunskaper om egna rättigheter.
7 – 12 år
Max 6 barn per grupp
10 träffar, 2 timmar per tillfälle

Ett program med enskilda samtal för barn i familjerättsliga konflikter eller barn som behöver stöd vid föräldrars separation. Barnen får sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera situationen.
6 – 12 år
Enskilda samtal
10 träffar, 45 minuter per tillfälle