Familjerådgivning

Alla kan få problem i sina nära relationer. Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp för vuxna i t.ex. kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer eller vuxna barn och föräldrarelationer.

Familjerådgivningen erbjuder samtal som kan ha fokus på bland annat:

  • kommunikation
  • att bryta negativa mönster
  • närhet och sex
  • otrohet
  • separation
  • utmaningar i nya familjekonstellationer

Familjerådgivningen bedrivs tillsammans med andra kommuner. Mottagningen finns i centrala Ystad.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om familjerådgivning och för information om hur ni bokar tid.

Familjerådgivning – Ystads kommun