Familjeteamet – för dig och din familj

För barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående.

Glada ungdomar i ring

Familjeteamet erbjuder råd och stödsamtal och arbetar med biståndsbedömda insatser till barn och ungdomar i åldern 0-20 och deras familjer.

Här finns också stöd till dig som är eller har varit våldsutsatt men även till dig som utsatt någon för våld.

För råd och stödsamtal kan familjen eller enskilda vända sig till oss för att få stöd i olika situationer. Det kan handla om exempelvis:

 • Konflikter och bråk
 • Relations- och kommunikationssvårigheter
 • Alkohol och droger
 • Ny familjekonstellation
 • Stöd att skapa rutin och struktur.

Du som är över 15 år… 

…kan kontakta oss om du behöver prata med någon om din familjesituation eller om andra relationer.

Så här går det till

 • Råd och stödsamtal är kostnadsfria och registreras eller journalförs inte.
 • Vi har tystnadsplikt men omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 • Under råd och stöd erbjuds du vanligen fem samtal eller träffar. Om du behöver mer stöd hjälper vi dig att ansöka om det.
 • Familjeteamet arbetar med olika metoder utifrån familjens behov och förutsättningar. Tillsammans med familjen utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar.

Du når oss via Kontakt Simrishamn

 • Kontakt Simrishamn
 • Tel: 0414-81 90 00
 • E-post: kontakt@simrishamn.se

Besöksadress Familjeteamet
Försörjningsvägen 14

Möt Milea – familjebehandlare

Möt Milea Corméry, beteendevetare och familjebehandlare på familjeteamet. Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal för föräldrar till barn mellan 0 – 20 år.