Vill du bli kontaktfamilj eller familjehem?

Kontaktfamilj/kontaktperson

  • Kan beviljas som insats av socialtjänsten till barn och ungdom som är i behov av stöd.
  • Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn eller ungdom i ditt hem, en eller flera helger i månaden.
  • Kontaktpersonen kan även fungera som stödperson till ensamma vuxna eller som vuxen förebild för ungdomar.
  • Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Är du intresserad? Anmäl intresse på:
https://mininsats.se/start

Familjehem

  • Är en familj som känner att de har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn.
  • Familjen blir utredd och granskad av socialtjänsten. Familjehemmen erbjuds utbildning och regelbundet stöd från oss. Det utgår ersättning i form av arvode och omkostnad till familjehemmen.
  • Eftersom behoven för de barn och ungdomar som behöver placeras ser olika ut behövs olika familjehem. Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

Det handlar dels om barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar. För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du intresserad? Anmäl intresse på:
FamiljehemSverige.se

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem. Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)