Adoption

Vid adoption av utländskt barn ska medgivande sökas hos socialnämnden.

Till grund för medgivandet ligger en hemutredning. Medgivandet gäller två år och måste därefter förnyas. Då sökande utsetts som föräldrar till ett visst barn ska samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta inhämtas från socialnämnden.

Då barnet anlänt till familjen ska föräldern/föräldrarna ansöka om adoption. Tingsrätten begär ibland utredning från socialnämnden. Detsamma gäller vid svensk adoption.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close