Öppenvård för barn och ungdom

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående.

Familjeteamet erbjuder råd och stödsamtal samt biståndsbedömda insatser till barn och ungdomar i åldern 0–20 år samt deras familjer. För råd och stödsamtal kan familj eller enskild vända sig till Familjeteamet, upp till fem samtal, för att få stöd i olika situationer.

Det kan till exempel handla om:

  • konflikter och bråk
  • relations- och kommunikationssvårigheter
  • alkohol och droger
  • ny familjekonstellation
  • stöd att skapa rutin och struktur

Samtal erbjuds för hela familjen och/eller individuellt.

Råd och stödsamtal är kostnadsfria och registreras eller journalförs inte. Vi har tystnadsplikt men omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Vi utför drogtester på ungdomar. Vid positivt testsvar kopplas socialsekreterare in för att vi tillsammans med familjen ska undersöka hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. För minderåriga krävs vårdnadshavares samtycke vid drogtest.

För längre insatser krävs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos individ- och familjeomsorgens avdelning för barn och unga. Familjeteamet arbetar med olika metoder utifrån familjens behov och förutsättningar. Tillsammans med familjen hittar och utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar.

Familjeteamet arbetar även med ungdomstjänst och umgängesstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close