Ekonomi och försörjningsstöd

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har kanske prövat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men inte lyckats. Du kan då kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Du ansöker genom att höra av dig till Kontakt Simrishamn och berätta att du behöver prata med en socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Om du ringer mellan 09.00-10.00 kommer du kunna prata med en socialsekreterare direkt. Ringer du övrig tid kommer du bli uppringd av någon av socialsekreterarna på Vuxenenheten inom 48 timmar.

Vi skickar hem en ansökningsblankett till dig tillsammans med en tid för besök på Socialförvaltningen.
Vi försöker erbjuda en tid inom två veckor. Till socialjouren kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.

Hur går en utredning till?

När du ansöker om försörjningsstöd görs en ekonomisk utredning kring dina inkomster, tillgångar och kring dina möjligheter att själv kunna försörja dig. I första hand ska du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika stödformer. Tillgångar måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är behovsprövat. Hushållets samlade inkomster, det vill säga hur mycket pengar du och övriga i bostaden har tillsammans, avgör hur mycket stöd du kan få.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du, om du är arbetslös, vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom eller annat arbetshinder ska du styrka detta med läkarintyg.

Om du ansöker för första gången ska du få ett beslut om din rätt till försörjningsstöd inom två veckor och om du ansöker igen, ska du få beslut inom 5 arbetsdagar.

Försörjningsstödet är pengar som ska täcka de viktigaste utgifterna. Det finns en riksnorm för försörjningsstödet som är lika i hela landet. I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, telefon och dagstidning.

Utöver detta kan du ansöka om bistånd för andra kostnader. Det kan vara kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, medicin, akut tandvård och a-kasse- och fackföreningsavgift.

Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra kostnader, utöver det som försörjningsstödet normalt täcker. Detta kan till exempel vara kostnader för möbler, flyttkostnader, glasögon, spädbarnsutrustning, omfattande tandvård och begravning.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för din boendekostnad finns det en högsta kostnad som används som riktlinje. En individuell bedömning görs alltid med hänsyn till din situation. Den högsta godtagbara boendekostnaden är baserad på vad en låginkomsttagare i Simrishamn har råd med. Vi har följande godtagbar boendekostnad:

1-2 vuxna – 1 rok – 4 500 kr/mån
1-2 vuxna – 2 rok – 6 300 kr/mån
1-2 vuxna med 1-2 barn – 3 rok – 7 200 kr/mån
1-2 vuxna med 3-4 barn – 4 rok – 8 300 kr/mån
1-2 vuxna + 5 barn – 5 rok – 10 000 kr/mån

socialstyrelsen hemsida kan du själv göra en provberäkning och du kan läsa mer om riksnormen.

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på hur du själv kan klara dina ekonomiska problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Vid rådgivningens görs en fullständig genomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Det är viktigt att du får en helhetsbild av din situation och att du ser hur olika problem kan påverka varandra.

Tillsammans diskuterar vi olika lösningar. Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, vi kan hjälpa till med kontakter och med förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Budget- och skuldrådgivning finns i Tomelilla kommun och är ett samarbete mellan våra två kommuner. Du tar kontakt per telefon och det finns möjlighet för personligt besök i både Simrishamn och Tomelilla.

Besöksadress: Kommunhuset Tomelilla, Gustafs torg 16
Telefon: 0417-181 56 (mån-fre 09.00 – 09.45)

På kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa mer om skuldsanering.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras efter den avlidne. Det är de anhöriga som har ansvar för det.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnader som uppstår i samband med dödsfallet kan man istället göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialnämnden och överlämnas till skattemyndigheten för registrering. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Hos oss är det Kontakt Simrishamn som handlägger dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska göras om:

  • Den avlidne var folkbokförd och hade sitt stadigvarande boende i kommunen
  • Den avlidnes tillgångar (jämte andel i giftorättsgods) endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet
  • Dödsboets tillgångar inte omfattar fast egendom eller tomträtt
  • Dödsboets tillgångar är orörda och socialförvaltningen har fått möjlighet att göra hembesök innan förvaltningen beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder meddelas fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och man begär avskrivning. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs inte. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Tänk på att:

  • Spärra bankomat-/minutenkort och stoppa autogiro
  • Lås bankkonto och begär kapital- och räntebesked per dödsdag
  • Meddela hyresvärd och elbolag
  • Betala inga räkningar (förutom eventuellt begravningskostnaden) innan bouppteckning/dödsboanmälan är klar
  • Som tillgångar räknas till exempel bankmedel, slutlön eller inkommande pension, skuldebrev/revers/fordran till dödsboet, lösöre, smycken och försäkringar.
  • Som andra utgifter räknas till exempel gravsten, en månads hyra och eventuella vårdkostnader. Hänsyn tas också till en beräknad bouppteckningskostnad. Övriga skulder i dödsboet får inte räknas med när det gäller dödsboanmälan.

Läs mer om hur du kan påverka och hur vi arbetar med kvalitet i våra verksamheter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close