Ansökan för äldre och seniorer

Behöver du någon form av stöd eller hjälp för att klara vardagen kan du kontakta oss. Vänd dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig vidare.

  • Om du inte själv kan tillgodose dina behov, och inte heller på annat sätt kan få hjälp då den egna förmåga sviktar, har du rätt till vård och omsorg.
  • Alla former av vård- och omsorgsinsatser, förutom de förebyggande insatserna, bedöms individuellt och du måste ansöka om dem personligen.
  • För att få ditt behov prövat tar du kontakt med en omsorgshandläggare på socialförvaltningen. Du kan göra din ansökan muntligt eller skriftligt och du och omsorgshandläggaren bestämmer tid för att träffas.
  • För att kunna avgöra om du har rätt till hjälp gör omsorgshandläggaren en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål. I vissa fall behöver omsorgshandläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close