Sammanställning – Förebyggande hembesök

En sammanställning av resultat och synpunkter från förebyggande hembesök görs årligen.

Sammanställning av synpunkterna från 80-åringarna överlämnas till Socialnämnden och Kommunstyrelsen som därefter kommer berörda förvaltningar till del samt förtroendevalda politiker. Svar/återkoppling som inkommit från förvaltningar och berörda redovisas från 2008 och framåt. Information ges också till det kommunala pensionärsrådet, KPR.

Sammanfattningar har gjorts kontinuerligt sedan 2008. Här nedan visas de senaste årens sammanfattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close