Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte i frågor som rör äldre i kommunen. KPR består av en ledamot och en ersättare från varje pensionärsorganisation i kommunen. Från kommunen deltar ordförande och andre vice ordförande från kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. KPR sammanträder vanligtvis fyra gånger per år.

För protokoll och mer information kontakta nämndsekreterare på socialförvaltningen via Kontakt Simrishamn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close