Särskilt boende

  • I vår kommun finns nio boenden för äldre och personer med funktionshinder.
  • Joneberg Plaza och Lillevång i Simrishamns tätort drivs av entreprenörer.
  • Övriga sju boende drivs i kommunal regi och är belägna i Simrishamns tätort och byarna runt om i kommunen.
  • På samtliga boenden gäller kommunens värdighetsgarantier och kostpolicy.

Nedan kan du läsa mer om vad som erbjuds på boenden i kommunal regi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close